GOED VERMOGENSBEHEER GAAT VERDER DAN EEN VERZAMELING BELEGGINGEN

Vermogensbeheer

Op basis van het met u afgesproken beleggingsbeleid creëert en beheert WMPS op discretionaire wijze uw beheerportefeuille. Wij selecteren na grondige research, wereldwijde verantwoorde beleggingen die passen bij uw situatie en wensen en die ‘best in class’ zijn.

Vermogensbeheer

Wij werken niet met eigen beleggingsproducten. Die kunnen namelijk nooit allemaal ‘best in class’ zijn. Wij bieden daarom een mix van onafhankelijke beheeroplossingen die passen bij uw persoonlijke doelstellingen. Uw vermogensbeheerportefeuille kan bestaan uit individuele titels, indextrackers, actieve beleggingsfondsen, zeer duurzame fondsen en/of combinaties daarvan. Onze focus is gericht op verantwoord beleggen en wealth management. Dat komt de resultaten ten goede.

Onze aanpak voor uw portefeuille…

…strookt met uw situatie en wensen…

…en laat een sterk trackrecord zien.

Als 100% onafhankelijke wealth manager van vermogens vanaf € 2 miljoen per cliënt, zijn wij alert op een gezond evenwicht tussen rendement en risico. We zijn niet uit op kortetermijnresultaten.

We spreiden het risico door te kiezen voor kwalitatief sterke en verantwoorde beleggingsoplossingen, een mix van markten en bewezen beleggingsvormen.